Färre beviljas assistansersättning

På grund av snävare regler för vad som gäller grundläggande behov får färre personer assistansersättning.


Färre beviljas assistansersättningSedan 2008, när Försäkringskassans snävare regler om grundläggande behov infördes, så har antalet nybeviljade personer sjunkit kraftigt. Även antalet indragningar av ersättning har ökat sedan 2008.

Se tabellen i siffror på assistanskoll.se.