Assistans – för ett friare liv

Personlig assistans är till för människor som har ett funktionshinder och därmed inte klarar av vanliga vardagssysslor, såsom att laga mat, tvätta sig, handla och klä på sig.


Personlig assistans hjälper dig att göra det möjligt

AssistansMeningen med personlig assistans är inte att du som har ett funktionshinder ska bli beroende av den person som hjälper dig, utan snarare att du ska känna dig fri och självständig.

Det är med andra ord den funktionshindrade som fattar besluten, och den personliga assistenten som gör det möjligt.

Personlig assistans för barn kan innebära att assistenten gör det som barnet vill, inte det föräldrarna vill. Men till den grad att ni tillsammans har tagit ett beslut om hur ditt barn ska tas hand om.

Vad innebär funktionshinder?

Att vara funktionshindrad, till skillnad från en sjukdom, innebär ofta ett livslångt tillstånd där du inte kan leva det liv du egentligen vill eller är skapt för.

Vem får personlig assistans?

Personlig assistans får du som har ett funktionshinder och inte kan leva livet utan hjälp. Det finns ingen undre gräns för när du kan skaffa personlig assistans, men däremot ligger det en övre gräns på 65 år.

Du måste då ha ansökt om personlig assistans innan du fyller 65 år, annars får du ingen. Har du däremot hunnit ansöka om assistans innan du fyller 65 får du sedan ha kvar den. Däremot får du inte utöka timmarna i veckan som du får hjälp.

Oftast är detta inget problem eftersom de flesta med ett funktionshinder får hjälp långt innan sin 65 års dag. Är du över 65 år och plötsligt drabbas av en hjärnskada kommer du bara att få hjälp på annat håll.

LSS – Lagen om Stöd och Service

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) handlar om att ge alla människor samma rätt till ett självständigt och fritt liv.

De som har rätt till personlig assistans är personer med utvecklingsstörningar, autism, hjärnskador samt psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.

Med andra ord handlar det om att hjälpa människor som har svårigheter att klara livet med vardagliga saker.

Kostar assistans något?

Har det tagits ett beslut om att du får personlig assistans behöver du inte betala någonting alls. Kostnaderna täcks antingen av kommunen eller av försäkringskassan. Vilket av dem det blir beror på hur stort behov du har.

Så får du hjälp

För att få hjälp med personlig assistans kan du vända dig till din kommun, biståndshandläggare, handikappomsorgen eller så kontaktar du en privat organisation som erbjuder personlig assistans.

För att få assistansersättning tar du kontakt med försäkringskassan som hjälper dig vidare i ditt ärende.