Assistansbedömning

För att få en personlig assistent måste du först bedömas i en assistansbedömning. Där måste du bevisa att du har rätt till ersättning för en personlig assistent.


Assistansbedömning för att få assistans

assistansbedömningFör att ha rätt till en personlig assistent krävs det att du:

  • Bor i Sverige
  • Behöver stöd och service på grund av en funktionsnedsättning.
  • Har behov för en personlig assistans minst 20 timmar i veckan för grundläggande behov.
  • Inte vårdas på en institution eller bor i en gruppbostad som är kommunalt driven
  • Är under 65 år

Detta räknas som funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara både fysisk, psykisk och intellektuell. De kan ha uppkommit på grund av skada eller sjukdom och de kan vara bestående eller övergående.

Detta räknas som grundläggande behov

Grundläggande behov innebär måltider, personlig hygien, av- och påklädning och kommunikation.

Om du uppfyller kravet för 20 timmars grundläggande behov kan du utöver detta ansöka om timmar för personliga behov så som träning, sociala aktiviteter, laga mat, delta i samhället med mera.

Förbered dig väl inför bedömningen

För att se om du har rätt till assistansersättning görs en så kallad assistansbedömning.

Från och med 2007 så har det blivit svårare att få en personlig assistent då riktlinjerna för vad som är grundläggande behov har blivit striktare. Det har också finnas ett minuträknande vid bedömningarna över hur många timmar du egentligen behöver.

För dig som ska gå på assistansbedömning behöver du därför vara väl förberedd inför detta. Du har rätt att ta med dig ett ombud på detta samtal som kan hjälpa dig att föra din talan. Se också till att du har med alla intyg och att de är uppdaterade.

Räkna även ut i förtid hur många timmar du behöver för grundläggande behov. På Assistanskoll.se kan du räkna ut dina timmar i en behovsräknare.

Om du får rätt till assistansersättning

Om du har får en personlig assistent har du själv rätt att anställa denna. Din assistansersättning får du en gång i månaden.