Innovation & Forskning

Färre beviljas assistansersättning

På grund av snävare regler för vad som gäller grundläggande behov får färre personer assistansersättning.